เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
69661   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรม ทต.บ้านค้อ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบล...
  วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบล...
 • วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบ...
  วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองช่...
  วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองช่...
 • วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายทองม้ว...
  วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายทองม้ว...
 • วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบ...
  วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายทอง...
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายทอง...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาล...
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาล...
 • วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุวิทย์ จ...
  วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุวิทย์ จ...
 • วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กองช่างและ...
  วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กองช่างและ...
 • วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ...
  วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ...
 • วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ งานป้องก...
  วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ งานป้องก...
 • วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 กองสวัสด...
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 กองสวัสด...
 • วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึก...
  วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึก...
 • วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบ...
  วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบ...
 • วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำ...
  วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำ...
 • วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำ...
  วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำ...
 • วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำ...
  วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลต...
  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลต...
สิบตำรวจโทสุภชัย บุญสิมมา
สิบตำรวจโทสุภชัย บุญสิมมา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว SKY WALK ภูแอ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ จำนวน 60 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 17/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรองสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี งานนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 จำนวน 72 ต้น หมู่ที่ 1-หมู่ที่่ 10 โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 26/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 (ซอยบ้าน สท.เทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 28/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 15/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานางเรือง คงมังคะละ หมู่ที่ 2
ลงข่าว : 14/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 20/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/01/2564 โดย : สำนักปลัด 368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนักงานเทศบาลลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/01/2564 โดย : สำนักปลัด 9265
( 4 ธ.ค. 2566) 12
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 (21/06/2566) 47
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัย ประจำปี 2565 (21/06/2566) 51
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (21/06/2566) 73
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (21/06/2566) 44
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (21/06/2566) 46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (21/06/2566) 46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (21/06/2566) 46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (21/06/2566) 47
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (21/06/2566) 46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (21/06/2566) 50
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/11/2023 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้โชว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : จ้างค่าซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : จ้างจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบและกระจกเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2023 : ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองบัวลำภู
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการ กรณี การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 20 วัน)
การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน (ประกาศมาแล้ว 33 วัน)
มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม (ประกาศมาแล้ว 33 วัน)
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 39 วัน)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ประกาศมาแล้ว 41 วัน)

คู่มือสำหรับประชาชนการขอความช่วยเหลือจากสาธารณภัยต่าง ๆ
คู่มือประชาชนการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
คู่มือประชาชนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
กระดานข่าวทั่วไป
สล็อตเว็บตรงอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทย ( อ่าน 4 / ตอบ 0 )
    โดย : สล็อตเว็บตรง   เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566 : 15:58   
เลิฟซี ทราเวล ( อ่าน 301 / ตอบ 0 )
    โดย : เลิฟซี ทราเวล   เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2566 : 08:26   
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ( อ่าน 47 / ตอบ 0 )
    โดย : JM   เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566 : 21:27   
สอบถามเรื่องตู้ ATM ( อ่าน 85 / ตอบ 1 )
    โดย : นางสาวยุพาพร คลังกลาง   เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566 : 13:55    ตอบล่าสุด : เจ้าหน้าที่
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( อ่าน 338 / ตอบ 0 )
    โดย : สำนักปลัด   เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 : 16:23   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ประชุมเตรียมการรองรับ Sky walk ณ อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ
ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อ
ตลาดนัดโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชนโนนสัง
เปิดเทอม “ชีวิตวิถีใหม่” ของเด็กไทย หลังวิกฤตโควิด-19
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.8 การเตรียมตัวเมื่อต้องออกจากบ้านและเมื่อกลับมาถึงบ้าน
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.7 เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.1 รู้จักไวรัสโควิด-19
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.3 | หน้ากากอนามัย
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.2 สถานการณ์การระบาด
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธ.ธกส
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศาลปกครอง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • โยธาไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงบประมาณ