เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  8   คน
  สถิติวันนี้
  21   คน
  สถิติทั้งหมด
  97569   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  ภาพกิจกรรม ทต.บ้านค้อ
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายทองม้วน ดอ...
   วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายทองม้วน ดอ...
  • วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
   วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
  • วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอน...
   วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอน...
  • วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอน...
   วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอน...
  • วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข ด...
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข ด...
  • วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
  • วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอ...
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอ...
  • วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอน...
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอน...
  • วันที่ ๑๓พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
   วันที่ ๑๓พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
  • วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน...
   วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน...
  • วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สภาเทศบาลตำบลบ้...
   วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สภาเทศบาลตำบลบ้...
  • วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค...
   วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค...
  • วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค...
   วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค...
  • วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบานค้...
   วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบานค้...
  • วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค...
   วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค...
  • วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
   วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้าน...
  • วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ พ.อ.อ.กิตติพงษ์...
   วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ พ.อ.อ.กิตติพงษ์...
  • วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นายพนอม มุจรินท...
   วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ นายพนอม มุจรินท...
  สิบตำรวจโทสุภชัย บุญสิมมา
  สิบตำรวจโทสุภชัย บุญสิมมา
  ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านค้อ พ.ศ.2566-2570
  ลงข่าว : 22/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.17016 บ้านค้อ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 16/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.17007 แยกทางหลวงชนบท นภ.4013 บ้านหนองงูเหลือม-บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 15/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
  ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุมซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 17016 บ้านค้อ ซอย 3 ม.1 ตำบลบ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ลงข่าว : 26/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
  ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.17007 แยกทางหลวงชนบท นภ.4013 บ้านหนองงูเหลือม-บ้านหนองแวง ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ลงข่าว : 25/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
  ลงข่าว : 05/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านค้อ ซอย 3 หมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 40
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น บ้านหนองงูอเหลือม - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  ลงข่าว : 01/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 36
  ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
  ลงข่าว : 06/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 38
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ลงข่าว : 13/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 143
  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (12/06/2567) 6
  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (12/06/2567) 5
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (12/06/2567) 7
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (12/06/2567) 4
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (12/06/2567) 5
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (12/06/2567) 4
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (12/06/2567) 5
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (12/06/2567) 5
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (16/02/2566) 4
  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 (21/06/2566) 89
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  06/06/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ศพด. ประจำเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/05/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กพร้อมใส่บานประตูกระจกให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : ซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 60 คิวเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/05/2024 : เช่ารถยนต์เอกชนเพื่อใช้ในการเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ศพด. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำไตรมาสที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือราชการ สถจ.หนองบัวลำภู
  การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 (ประกาศมาแล้ว 145 วัน)
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 164 วัน)
  การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 173 วัน)
  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมรุกล้ำที่ดินของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 186 วัน)
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการ กรณี การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) (ประกาศมาแล้ว 200 วัน)
  การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 206 วัน)
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 206 วัน)
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 208 วัน)
  การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) (ประกาศมาแล้ว 212 วัน)
  แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 216 วัน)

  คู่มือสำหรับประชาชนการขอความช่วยเหลือจากสาธารณภัยต่าง ๆ
  คู่มือประชาชนการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  คู่มือประชาชนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์
  คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  ประชุมเตรียมการรองรับ Sky walk ณ อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ
  ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อ
  ตลาดนัดโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชนโนนสัง
  เปิดเทอม “ชีวิตวิถีใหม่” ของเด็กไทย หลังวิกฤตโควิด-19
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.8 การเตรียมตัวเมื่อต้องออกจากบ้านและเมื่อกลับมาถึงบ้าน
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.7 เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.1 รู้จักไวรัสโควิด-19
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.3 | หน้ากากอนามัย
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.2 สถานการณ์การระบาด
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • ธ.ออมสิน
  • โยธาไทย
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กระทรวงการคลัง
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ธ.ธกส
  • กระทรวงมหาดไทย
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กรมจัดหางาน
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • สำนักงบประมาณ
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • กรมสรรพากร
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • กรมทางหลวง
  • ศาลปกครอง
  • สำนักงบประมาณ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กรมบัญชีกลาง
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น