เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
33202   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรม ทต.บ้านค้อ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พ...
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พ...
 • วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายทองม้ว...
  วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายทองม้ว...
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 กองช่าง...
  วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 กองช่าง...
 • วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ยุติ...
  วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ยุติ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาล...
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาล...
 • วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำ...
  วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำ...
 • วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำ...
  วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานป้อ...
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานป้อ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานสาธ...
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานสาธ...
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองช่า...
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองช่า...
 • เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้จัดทำโครงการเทศบ...
  เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้จัดทำโครงการเทศบ...
 • วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลต...
  วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลต...
 • วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้...
  วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้...
 • วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิภาส...
  วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิภาส...
 • วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน...
  วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน...
 • วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน ...
  วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน ...
 • วันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม...
  วันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม...
 • วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้ว...
  วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายทองม้ว...
สิบตำรวจโทสุภชัย บุญสิมมา
สิบตำรวจโทสุภชัย บุญสิมมา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 20/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/01/2564 โดย : สำนักปลัด 173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนักงานเทศบาลลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/01/2564 โดย : สำนักปลัด 150
ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ลงข่าว : 22/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 5350
ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ลงข่าว : 22/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 292
ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ลงข่าว : 21/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 242
ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
ลงข่าว : 21/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 409
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (23/03/2563) 92
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (01/11/2562) 76
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (01/11/2562) 92
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (04/12/2563) 84
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (21/08/2563) 111
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (21/08/2563) 116
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (08/05/2563) 105
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (14/02/2563) 79
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
08/08/2022 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนา นายสุรพงษ์ อาจนนท์ลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมตัวต่อพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2022 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2022 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2022 : ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองบัวลำภู
การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)
ขอแจ้งแนวทางการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 59 วัน)
ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฎ) (ประกาศมาแล้ว 63 วัน)
การแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)

คู่มือสำหรับประชาชนการขอความช่วยเหลือจากสาธารณภัยต่าง ๆ
คู่มือประชาชนการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
คู่มือประชาชนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
กระดานข่าวทั่วไป
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( อ่าน 158 / ตอบ 0 )
    โดย : สำนักปลัด   เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 : 16:23   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ประชุมเตรียมการรองรับ Sky walk ณ อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ
ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อ
ตลาดนัดโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชนโนนสัง
เปิดเทอม “ชีวิตวิถีใหม่” ของเด็กไทย หลังวิกฤตโควิด-19
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.8 การเตรียมตัวเมื่อต้องออกจากบ้านและเมื่อกลับมาถึงบ้าน
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.7 เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.1 รู้จักไวรัสโควิด-19
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.3 | หน้ากากอนามัย
คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.2 สถานการณ์การระบาด
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศาลปกครอง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น