เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  706   คน
  สถิติทั้งหมด
  106524   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

  ข้อมูลทั่วไป
  คำนำหน้า
  ชื่อ
  สกุล
  อายุ
  บ้านเลขที่
  หมู่ที่
  ถนน
  ตำบล
  อำเภอ
  จังหวัด
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  โทรศัพท์

  บุคคลที่สามารถติดต่อได้
  คำนำหน้า
  ชื่อ
  สกุล
  เบอร์โทรศัพท์

  มีความประสงค์ให้ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้
  รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB )
  สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB )
  ภาพถ่าย (ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB )
  เอกสารอื่นๆ (ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB )

   <<--ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้