เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
69652   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชนการขอความช่วยเหลือจากสาธารณภัยต่าง ๆ    331.35k
คู่มือประชาชนการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    306.54k
คู่มือประชาชนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์     287.95k
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    292.08k
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    367.5k
คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    400.76k
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์    487.29k
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่    370.77k
คู่มือประชาชนการรับชำระภาษีป้าย    418.06k
คู่มือสำหรับประชาชนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    690.22k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1