เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  706   คน
  สถิติทั้งหมด
  106524   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :

      0
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ออกกำหนดขอบเขตงานตีเส้นจราจรของถนนสายบ้านหนองนกเขียน และความคืบหน้าถนนบ้านค้อ ซอย ๓
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ออกกำหนดขอบเขตงานตีเส้นจราจรของถนนสายบ้านหนองนกเขียน และความคืบหน้าถนนบ้านค้อ ซอย ๓
      0
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ฉีดพ่นลูกน้ำยุงลายเพื่อกำจัดและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่ฉีดพ่นลูกน้ำยุงลายเพื่อกำจัดและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก
      2
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมประชาคมระดับตำบล โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๗
  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมประชาคมระดับตำบล โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๗
      2
  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หน.พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านหนองนกเขียน เยี่ยมและสำรวจเคสผู้ป่วยติดเตียงเพื่อทำการช่วยเหลือตามความเหมาะสม
  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หน.พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านหนองนกเขียน เยี่ยมและสำรวจเคสผู้ป่วยติดเตียงเพื่อทำการช่วยเหลือตามความเหมาะสม
      4
  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก ๓Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก ๓Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
      8
  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๙,๔,๑๐ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๙,๔,๑๐ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
      5
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๑,๔,๙,๑๐ บ้านศรีวิไล ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๑,๔,๙,๑๐ บ้านศรีวิไล ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
      10
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๔,๙,๑๐ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๔,๙,๑๐ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
      9
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดจัดกิจรรมโครงการหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนึ่งสวนสมันไพร
  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดจัดกิจรรมโครงการหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนึ่งสวนสมันไพร
      12
  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๗,หมู่ ๘ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๗,หมู่ ๘ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
      9
  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๗, หมู่ ๘ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๗, หมู่ ๘ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
      10
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
      15
   วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากวาตภัย (พายุฤดูร้อน)
  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากวาตภัย (พายุฤดูร้อน)
      15
  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลบ้านค้อ รับซื้อขยะรีไซเคิลและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลบ้านค้อ รับซื้อขยะรีไซเคิลและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week
      10
  วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่ออนุรักษ์พื้นฟูป่าไม้ในท้องถิ่น
  วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่ออนุรักษ์พื้นฟูป่าไม้ในท้องถิ่น
      29
  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
      27
  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานปรับระดับถนนเดิม เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านหนองนกเขียน
  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานปรับระดับถนนเดิม เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านหนองนกเขียน
      34
  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
      24
  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗
  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานสาธารณสุข ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗
      31
  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยังชีพและมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยังชีพและมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
      32
   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ
  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ
      28
  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศิลา
  วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศิลา
      34
  วันที่ ๑๓พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่บริการประชาชนดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  วันที่ ๑๓พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่บริการประชาชนดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
      30
  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
      34
  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
      38
  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
      42


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด20
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>