เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
29314   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ผอ.กองช่างและงานป้องกันฯ เข้าดูการดำเนินการลอกเลนโคลนตม สี่แยกร้านยายตุ๋ย บ้านกุดฉิม ขณะนี้ รางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ดีกว่าที่ผ่านมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ผอ.กองช่างและงานป้องกันฯ เข้าดูการดำเนินการลอกเลนโคลนตม สี่แยกร้านยายตุ๋ย บ้านกุดฉิม ขณะนี้ รางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ดีกว่าที่ผ่านมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
 9   4
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านค้อ เพื่อดำเนินโครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านค้อ งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หลังคาเรือน
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านค้อ เพื่อดำเนินโครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านค้อ งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ หลังคาเรือน
 18   1
วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ประธานเปิดประชุมประชาคมระดับตำบล ระหว่างเทศบาลร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ประธานเปิดประชุมประชาคมระดับตำบล ระหว่างเทศบาลร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
 30   8
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ นายวันที ศรีภูธร ที่ปรึกษา ร่วมกับผู้ใช้น้ำบ้านท่าศิลา ร่วมกันทำความสะอาดคลองส่งน้ำ หลังปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าศิลาแล้วเสร็จ
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ นายวันที ศรีภูธร ที่ปรึกษา ร่วมกับผู้ใช้น้ำบ้านท่าศิลา ร่วมกันทำความสะอาดคลองส่งน้ำ หลังปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าศิลาแล้วเสร็จ
 14   5
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ โดย นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ โดย นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
 19   9
วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรเด็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทต.บ้านค้อ
วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรเด็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทต.บ้านค้อ
 29   10
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน “ตลาดชุมชนบ้านท่าศิลา” นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานราชการในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับ
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน “ตลาดชุมชนบ้านท่าศิลา” นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานราชการในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงาน ให้การต้อนรับ
 30   13
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
 27   16

  6
วันศุกร์ ที่่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผอ.กองสวัสดิการ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ พัฒนาชุมชน อ.โนนสัง ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านค้อเข้าร่วมจัดทำแผน
วันศุกร์ ที่่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผอ.กองสวัสดิการ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ พัฒนาชุมชน อ.โนนสัง ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านค้อเข้าร่วมจัดทำแผน
 16   21
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ฝ่าบบริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ฝ่าบบริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
 30   17
วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายวิภาส เหล่าบ้านค้อและนายพนอม มุจรินทร์ รองนายกฯ นายวันที ศรีภูธร ที่ปรึกษาฯ ผอ.กองช่างร่วมกับผู้รับจ้าง ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดฉิม
วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายวิภาส เหล่าบ้านค้อและนายพนอม มุจรินทร์ รองนายกฯ นายวันที ศรีภูธร ที่ปรึกษาฯ ผอ.กองช่างร่วมกับผู้รับจ้าง ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดฉิม
 19   23
วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านพลังงานเพื่อวิเคราะห์และติดตามโครงการในการขอรับงบประมาณฯ
วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านพลังงานเพื่อวิเคราะห์และติดตามโครงการในการขอรับงบประมาณฯ
 14   24
วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนฯ แอดมินITA ต้อนรับ ป.ป.ช.จังหวัด ติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนฯ แอดมินITA ต้อนรับ ป.ป.ช.จังหวัด ติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 15   16
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายสุรชัย นาหัวนิล เลขานุการฯ ผอ.กองช่าง ร่วมกับผู้รับจ้าง ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดฉิม ปูยางมะตอย (asphaltic concrete)
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายสุรชัย นาหัวนิล เลขานุการฯ ผอ.กองช่าง ร่วมกับผู้รับจ้าง ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดฉิม ปูยางมะตอย (asphaltic concrete)
 10   20
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการกองช่าง งานป้องกันฯ ลงพื้นที่บ้านหนองทุ่ม ร่วมกับนายมานะ บุญสม สท.นายวิรัตน์ ด่านพงษ์ กำนันตำบลบ้านค้อ ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานหนองทุ่ม - ถ้ำเต่า
วันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการกองช่าง งานป้องกันฯ ลงพื้นที่บ้านหนองทุ่ม ร่วมกับนายมานะ บุญสม สท.นายวิรัตน์ ด่านพงษ์ กำนันตำบลบ้านค้อ ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานหนองทุ่ม - ถ้ำเต่า
 12   17
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๕ จำนวน ๗ จุด ติดตั้งใหม่ ๒ จุด เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ ๑ จุด ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านค้อจะดำเนินการซ่อมแซมให้ครบทุกหมู่บ้านต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๕ จำนวน ๗ จุด ติดตั้งใหม่ ๒ จุด เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ ๑ จุด ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านค้อจะดำเนินการซ่อมแซมให้ครบทุกหมู่บ้านต่อไป
 8   23
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้รับแจ้งจากประชาชนเกิดเหตุไฟไหม้ป่าทางทิศใต้ หมู่ ๗ บ้านหนองนกเขียน เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าใช้น้ำรถน้ำพรมเพื่อไม่ให้ไฟลุกลาม พร้อมตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟเกิดอีกรอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้รับแจ้งจากประชาชนเกิดเหตุไฟไหม้ป่าทางทิศใต้ หมู่ ๗ บ้านหนองนกเขียน เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าใช้น้ำรถน้ำพรมเพื่อไม่ให้ไฟลุกลาม พร้อมตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟเกิดอีกรอบ
 4   18
วันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด หมูที่ ๘ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด ทางเทศบาลตำบลบ้านค้อจะดำเนินการซ่อมแซมให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกจุดต่อไป
วันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด หมูที่ ๘ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด ทางเทศบาลตำบลบ้านค้อจะดำเนินการซ่อมแซมให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกจุดต่อไป
 11   22
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ จุด ซึ่งทางทต.บ้านค้อจะดำเนินการซ่อมแซมให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกจุดต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ จุด ซึ่งทางทต.บ้านค้อจะดำเนินการซ่อมแซมให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกจุดต่อไป
 13   30
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายวิภาส เหล่าบ้านค้อและนายพนอม มุจรินทร์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -๑๙ หมู่ ๑๐ บ้านศรีวิไล และ หมู่ ๔ ร.ร.บ้านกุดฉิม
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายวิภาส เหล่าบ้านค้อและนายพนอม มุจรินทร์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -๑๙ หมู่ ๑๐ บ้านศรีวิไล และ หมู่ ๔ ร.ร.บ้านกุดฉิม
 11   16
วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาการอำเภอโนนสัง เพื่อออกตรวจสอบและกำหนดจุดก่อสร้างโครงการโคก หนอง นา ที่หมู่ ๑๐ บ้านศรีวิไล
วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาการอำเภอโนนสัง เพื่อออกตรวจสอบและกำหนดจุดก่อสร้างโครงการโคก หนอง นา ที่หมู่ ๑๐ บ้านศรีวิไล
 11   28
วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายสมศักดิ์ ทบแก้ว สท. ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนางเสี่ยน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองนกเขียน
วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ นายสมศักดิ์ ทบแก้ว สท. ผอ.กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนางเสี่ยน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองนกเขียน
 15   26
วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้นำส่งขยะประเภทพลาสติกอ่อนรวมถึงกล่องนมยูเอชที ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๑๐ ขอนแก่น ตามโครงการ Redeem เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์
วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้นำส่งขยะประเภทพลาสติกอ่อนรวมถึงกล่องนมยูเอชที ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๑๐ ขอนแก่น ตามโครงการ Redeem เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์
 3   17
วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวิภาส เหล่าบ้านค้อ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมการสารไอโอดีน
วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวิภาส เหล่าบ้านค้อ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมการสารไอโอดีน
 14   21
วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข 2564 โดยมีนายนายพนอม มุจรินทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข 2564 โดยมีนายนายพนอม มุจรินทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
 17   18
วันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
วันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับคณะกรรมการการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
 14   23


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>