เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
69652   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๓๐ ปี
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๓๐ ปี
    10
วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
    10
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด
    16
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน ออกดูการดำเนินงานซ่อมแซมถนน งานวางท่อ ตรวจสอบน้ำที่ท่วมถนนเส้นบ้านกุดฉิม-บ้านหนองทุ่ม
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน ออกดูการดำเนินงานซ่อมแซมถนน งานวางท่อ ตรวจสอบน้ำที่ท่วมถนนเส้นบ้านกุดฉิม-บ้านหนองทุ่ม
    19
วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมถนนที่มีสภาพแตกและทรุดตัว สายบ้านกุดแห่และบ้านหนองนกเขียน
วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมถนนที่มีสภาพแตกและทรุดตัว สายบ้านกุดแห่และบ้านหนองนกเขียน
    30
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่าง ได้ออกตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขงานท่อระบายน้ำถนนบ้านกุดฉิม – บ้านหนองทุ่ม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่าง ได้ออกตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขงานท่อระบายน้ำถนนบ้านกุดฉิม – บ้านหนองทุ่ม
    27
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมการขับเคลื่อนและดำเนินกิจการตลาดของเทศบาลตำบลบ้านค้อ เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้าท้องถิ่นไปสู่ผู้บริโภค
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมการขับเคลื่อนและดำเนินกิจการตลาดของเทศบาลตำบลบ้านค้อ เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้าท้องถิ่นไปสู่ผู้บริโภค
    63
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเทศบาลตำบลบ้านค้อ เยี่ยมให้กำลังใจบิดาและมารดาของนายธีรพงษ์ กลางสุวรรณ แรงงานไทยที่เสียชีวิต จากเหตุความขัดแย้งในอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเทศบาลตำบลบ้านค้อ เยี่ยมให้กำลังใจบิดาและมารดาของนายธีรพงษ์ กลางสุวรรณ แรงงานไทยที่เสียชีวิต จากเหตุความขัดแย้งในอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
    32
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กองช่างและงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ๓ จุด หมู่ ๘ บ้านกุดแห่
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กองช่างและงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ๓ จุด หมู่ ๘ บ้านกุดแห่
    32
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ตำบลบ้านค้อ ภายใต้โครงการ ๑ อปท.๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดโครงการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพร ตำบลบ้านค้อ ภายใต้โครงการ ๑ อปท.๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    35
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ้านค้อ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจรเส้นทางบ้านกุดฉิม–บ้านศรีวิไลไปบ้านหนองทุ่ม เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่และมีลมกระโชกแรง
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บ้านค้อ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจรเส้นทางบ้านกุดฉิม–บ้านศรีวิไลไปบ้านหนองทุ่ม เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่และมีลมกระโชกแรง
    29
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมฝีมือแรงงาน (นวดเท้าเพื่อสุขภาพ)
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมฝีมือแรงงาน (นวดเท้าเพื่อสุขภาพ)
    45
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
    41
วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหลังฝนตกชุก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยุงลาย
วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหลังฝนตกชุก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยุงลาย
    51
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๓ อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๓ อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
    46
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดทำกิจกรรม “เราอาสาทำดี : CSR ( Corporate Social Responsibility
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดทำกิจกรรม “เราอาสาทำดี : CSR ( Corporate Social Responsibility
    41
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
    38
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
    74
 วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    42
วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงสำรวจพื้นที่ตลาดและบริเวณรอบข้างเพื่อเตรียมการเปิดตลาดค้าป่าแห่งใหม่ของตำบลบ้านค้อ
วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ลงสำรวจพื้นที่ตลาดและบริเวณรอบข้างเพื่อเตรียมการเปิดตลาดค้าป่าแห่งใหม่ของตำบลบ้านค้อ
    44
วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ออกตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างถนนสายบ้านโพธิ์ชัย ผลทดสอบค่าความเเข็งเเรงคอนกรีต ผ่านการทดสอบตามแบบมาตรฐานในการก่อสร้าง
วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ออกตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างถนนสายบ้านโพธิ์ชัย ผลทดสอบค่าความเเข็งเเรงคอนกรีต ผ่านการทดสอบตามแบบมาตรฐานในการก่อสร้าง
    36
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้เฝ้าระวังไข้เลือดออกในชุมชน เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้เฝ้าระวังไข้เลือดออกในชุมชน เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
    41
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย จัดโดย รพ.สต.บ้านหนองทุ่มเพื่อเสริมทักษะชีวิตในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาในชุมชน
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ร่วมกิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัย จัดโดย รพ.สต.บ้านหนองทุ่มเพื่อเสริมทักษะชีวิตในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาในชุมชน
    53
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านค้อ ออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งคนพิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านค้อ ออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งคนพิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
    33
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนสัง ตามนโยบายโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนสัง ตามนโยบายโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
    36
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบอาหารปลอดภัยในชุมชน เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยของตำบลบ้านค้อ
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชุมเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบอาหารปลอดภัยในชุมชน เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยของตำบลบ้านค้อ
    45
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านโพธิ์ชัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกุดฉิม–หนองทุ่ม โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าศิลา
วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านโพธิ์ชัย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านกุดฉิม–หนองทุ่ม โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าศิลา
    43


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>