เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
69662   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

ลงข่าว: 06/08/2566    16   42

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

นายพนอม มุจรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน พร้อมด้วย นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ 10 หมู่บ้าน อสม. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล  โดยทีมวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านค้อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน และสาธิตการใช้ชุดตรวจสารไอโอดีน พร้อมการอ่านค่าที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. โครงการฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ชุมชนจึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมควบคุม และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง