เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
69662   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดกิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

ลงข่าว: 13/09/2566    11   38

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล รพ.สต.บ้านค้อ ผู้นำชุมชน คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน การให้สุขศึกษา การประชาสัมพันธ์วิธีการกำจัดขยะรวมถึงการรณรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ