เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
69651   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหลังฝนตกชุก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยุงลาย  

ลงข่าว: 14/09/2566    18   50

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้เทศบาลตำบลบ้านค้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหลังฝนตกชุก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยุงลาย และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาล จำนวน 10 หมู่บ้าน รวมถึงบริเวณโดยรอบสถานศึกษาต่าง ๆ ภายหลังฝนตกชุกชุม ซึ่งอาจเกิดน้ำขังและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย พร้อมเน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันระวังตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด หรือหากมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รพ.สต.บ้านหนองทุ่ม และ รพ.สต.บ้านค้อ