เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  724   คน
  สถิติทั้งหมด
  106542   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ บาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๗,หมู่ ๘ จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week  

  ลงข่าว: 05/07/2567    12   9

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

  เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ 7 บ้านหนองนกเขียน (เช้า) หมู่ 8 บ้านกุดแห่ (บ่าย) จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งตามหลัก 3 Rs ช่วยลดขยะในชุมชนและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเพิ่มเติม ตามโครงการ MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ "การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงนำขยะเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเปลี่ยนเป็นรายได้ให้ชุมชน