เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายเกียรติยศ พลเสน
นายเกียรติยศ พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ผด.6 พ.ศ.2562
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • สสส.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  69   คน
  สถิติทั้งหมด
  5037   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  05/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : สรุปเสวนา สูงอายุปลอดภัย ท้องถิ่นสร้างกลไกดูแล
  28/04/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : กักตัว 14 วันอย่างไรให้ปลอดภัยกับครอบครัว
  30/04/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ตลาดปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร
  02/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  19/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : สื่อให้ความรู้โควิด ภาษาไทย
  19/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : สรุปเสวนา พ้นภัยวิกฤตด้วยความมั่นคงทางอาหาร
  24/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
  01/07/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ออกคู่มือแนวปฎิบัติจัดการสถานที่ศาสนสถานช่วงโควิด-19
  01/07/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ขอความร่วมมือ ลงทะเบียนผ่าน ไทยชนะเสมอ
  01/07/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : "รร.ท้องถิ่น" เซ็ทระบบเรียนแบบนิวนอร์มอล เน้นวิถีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดูแลป้องกันตนเอง
  01/07/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ตั้งการ์ดสูงคือ วัคซีน ที่ดีที่สุด
  30/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : โรงเรียนพร้อมไหม เปิดเรียนในยุคโควิด-19 ชวนหาคำตอบในคลิปนี้ที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจ
  30/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ท้องถิ่นขานรับเปิดเทอม New Normal
  11/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ขยายงานบุญ"ปลอดเหล้ายกจังหวัด"ส่งเสริมท่องเที่ยว รองรับคลายล็อกโควิด-19
  30/04/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : อ่างล้างมือเท้าเหยียบ
  07/05/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ตลาดปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
  15/05/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : New Norm ท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
  01/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : NO More สไตล์นิว นอร์มอล
  02/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : ปิดเมือง ต้องไม่ปิดโลกการเรียนรู้ พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก
  01/06/2563 : ไทยรู้สู้โควิด : จัดทำคู่มือป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดเทอม


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
  1 2 3 >>