เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  726   คน
  สถิติทั้งหมด
  106544   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  03/07/2567 : วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
  28/06/2567 : วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  11/07/2567 : วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาตำบลบ้านค้อ ประกาศตารางออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  22/04/2567 : วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประชาสัมพันธ์ ให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า 20 ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์
  04/04/2567 : วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
  16/02/2567 : วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่
  08/01/2567 : วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายงานการพัฒนามนุษย์ระดับภูมิภาค ประจำปี ค.ศ.2024
  20/12/2566 : วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้อำนวยการการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหะนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านค้อ
  01/12/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  29/11/2566 : วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
  29/11/2566 : วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกลัก “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”
  22/11/2566 : ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ 2567
  22/11/2566 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  20/11/2566 : วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
  07/11/3109 : วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๘
  02/11/2566 : ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  31/10/2566 : ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand Smart City Expo 2023)
  05/10/2566 : วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์...เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
  07/09/2566 : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านค้อ เรื่อง แจ้งการหยุดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เนื่องจากรถขยะเข้าซ่อมบำรุง
  10/07/2566 : วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
  1 2 3 4 5 6 7 >>