เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  5   คน
  สถิติวันนี้
  711   คน
  สถิติทั้งหมด
  106529   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

  ลงข่าว : 20/11/2566

  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

  เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านค้อ จะดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  เพื่อออกให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนอีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเพื่อทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงประเด็น โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

   จึงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวใน เวลา และสถานที่ รายละเอียดปรากฏตามตารางกำหนดการที่แนบมาด้านล่างนี้  เข้าชม : 161