เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
69652   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ลงข่าว : 20/11/2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านค้อ จะดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เพื่อออกให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนอีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเพื่อทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงประเด็น โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

 จึงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวใน เวลา และสถานที่ รายละเอียดปรากฏตามตารางกำหนดการที่แนบมาด้านล่างนี้เข้าชม : 46