เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  21   คน
  สถิติวันนี้
  706   คน
  สถิติทั้งหมด
  106524   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

  ลงข่าว : 03/07/2567

  วันที่ 28 มิถุนายน 2567

  เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับชุมชน ส่าวนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆเพื่อพิจารณาแลละบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  เข้าชม : 18