เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  10   คน
  สถิติวันนี้
  759   คน
  สถิติทั้งหมด
  106577   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  รายงายกิจการสภาทั้งหมด

  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
  ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565
  ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัย ประจำปี 2565
  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1