เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
50625   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

23/05/2023 : จ้างจัดทำเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บธ ๓๐๙๑ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ทีื่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ทีื่ 7
11/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายจรัญ-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๔๖ (โนนสัง-อุบลรัตน์) หมู่ที่ ๙ งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ ทถ.๒-๒๐๒)
24/03/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สายบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยายบู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ซื้อแบตเตอรี่ FB PRO 115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๑๗๐๐๕ สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกุดแห่-หนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและกำจัดวัชพืช สระหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีวิไล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๑๗๐๐๕ สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/02/2023 : จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว SKY WALK ภูแอ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ จำนวน 60 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
10/02/2023 : ขุดลอกและกำจัดวัชพืช สระหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีวิไล
10/02/2023 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๑๗๐๐๕ สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่๕
08/02/2023 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถขยะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง (งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/01/2023 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5
18/01/2023 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว SKY WALK ภูแอ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟ จำนวน 60 ชุด
22/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2022 : จ้างเหมาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2022 : จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดี งานนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ จำนวน ๗๒ ต้น หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก
20/09/2022 : จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืช ลำห้วยซัน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : จ้างปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำ แบบฝายน้ำล้น ม.ข.2527 ลำห้วยซัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>