เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
69662   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/11/2023 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8776 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้โชว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : จ้างค่าซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023 : จ้างจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบและกระจกเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2023 : ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2023 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๓๑๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2023 : ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2023 : ซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2023 : จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานวางแผนสติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2023 : ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2023 : ซื้อวัสดุทางการเกษตร ไม้ประดับ (พร้อมอุปกรณ์เพาะปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างจัดทำเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บธ ๓๐๙๑ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ทีื่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ทีื่ 7
11/05/2023 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายจรัญ-ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๔๖ (โนนสัง-อุบลรัตน์) หมู่ที่ ๙ งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ ทถ.๒-๒๐๒)
24/03/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สายบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านยายบู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ซื้อแบตเตอรี่ FB PRO 115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๑๗๐๐๕ สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกุดแห่-หนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและกำจัดวัชพืช สระหนองหิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีวิไล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>