เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
29317   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

17/05/2022 : จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2022 : จ้างจัดทำเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2022 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านค้อ นมปิดเทอมภาคเรียนที่2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2022 : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(สายบ้านกุุดแห่ หมู่ที่ 8 -บ้านหนองนกเขียนหมู่ที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2022 : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม-ศรีวิไล ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2022 : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนันทวิชัย ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2022 : จ้างโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านางสมศรี อุประถา -บ้านนายเสี่ยน ราชวงศ์ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกป่ากุง(หมู่ที่ 2) ซอยบ้านนายตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานางเรือง คงมัคะละ หมูที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2021 : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ โดยวิธีคัดเลือก
15/10/2021 : จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน LED งานนวัตกรรมไทย โดยวิธีคัดเลือก
15/10/2021 : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกทางหลวงหมายเลข2146 บ้านกุดฉิม) โดยวิธีคัดเลือก
29/09/2021 : จ้างบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทุ่ม หมูที่ 5 (ซอยบ้าน สท.เทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ
20/09/2021 : โครงกรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกทางหลวงหมายเลข 2146- บ้านกุดฉิม) กว้าง 6 เมตร ยาว 2500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,00 ตารางเมตร ไห่ทางข้างละ 1 เมตร
20/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดระบบศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอย(Community isolation) เทศบาลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2021 : ซื้อจัดซื้อครภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2021 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2021 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>