เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  744   คน
  สถิติทั้งหมด
  106562   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  08/07/2024 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2024 : จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลภาคสนามระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/07/2024 : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2024 : เช่ารถยนต์เอกชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/07/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/07/2024 : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลภาคสนามระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567)
  19/06/2024 : ซื้อเสื้อและกางเกงกีฬา จำนวน ๒๐ ชุด ๆ ละ ๒๕๐ บาท (เสื้อตัวละ ๑๕๐ บาท , กางเกงตัวละ ๑๐๐ บาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/06/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ศพด. ประจำเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/05/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กพร้อมใส่บานประตูกระจกให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/05/2024 : ซื้อจัดซื้อหินคลุกจำนวน 60 คิวเพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/05/2024 : เช่ารถยนต์เอกชนเพื่อใช้ในการเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ศพด. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำไตรมาสที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/05/2024 : จ้างปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/04/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๑๗๐๑๖ บ้านค้อ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25/04/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.17007 แยกทางหลวงชนบท นภ.4013 บ้านหนองงูเหลือม -บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  23/04/2024 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.17016 บ้านค้อ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค้อ
  18/04/2024 : จ้างซ่อมรถยนต์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บจ 9151 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/04/2024 : ซื้อจัดซื้อคอนกรีสำเร็จรูปในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  04/04/2024 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๗๐๑๖ บ้านค้อ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑
  01/04/2024 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.170016 บ้านค้อซอย 3 หมู่ที่ 1ตำบลบ้านค้อ
  01/04/2024 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.17007 แยกทางหลวงชนบท นภ.4013 บ้านหนองงูเหลือม -บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3
  01/04/2024 : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.170016 บ้านค้อ ซอย 3 หมูที่ 1
  29/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction สำหรับใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/03/2024 : ซื้อจดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>