เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
69664   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายเดชา โพธิกุล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววาสนา สิงห์น้อย
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิโรรัตน์ วินธิมา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกัญฏพิชญ์ ดีแป้น
ตำแหน่ง :
นิติกร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอาทิตย์ ศรีภูธร
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปาริชาติ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรจิรา ระวงษ์โคตร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวประภัสสร อุดมพงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนิติกร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโยธิน อาจหาญ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประยูร อาจหาญ
ตำแหน่ง :
ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธเนศธาดา ลิโป้
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสงวนศักดิ์ จำปา
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุบล เคนคำ
ตำแหน่ง :
คนสวน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอ้ม ยะเคหัง
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจวน แก้วบุรี
ตำแหน่ง :
แพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธงชัย เทียบกลึง
ตำแหน่ง :
แพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศุภชัย สีสงนาง
ตำแหน่ง :
แพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจักรินทร์ โคตะมี
ตำแหน่ง :
แพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1