เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  706   คน
  สถิติทั้งหมด
  106524   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  กองคลัง

  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอรัญญา โนรี
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์ติดต่อ : 0887415525
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววิลาวรรณ อติจันทร์พงษ์
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสมจิตร สีแสง
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจรรยาพร บัวแดง
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางศิริรัตนพะเยา ศรีพลเละ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวประภาวดี ชัยสุระ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุภาภรณ์ กองอ้น
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนิตยา นามพรหมมา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1