เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
69652   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอรัญญา โนรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 0887415525
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิลาวรรณ อติจันทร์พงษ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสมจิตร สีแสง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจรรยาพร บัวแดง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางศิริรัตนพะเยา ศรีพลเละ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวประภาวดี ชัยสุระ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาภรณ์ กองอ้น
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิตยา นามพรหมมา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1