เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
69651   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

ลงข่าว: 07/09/2566    11   73

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับประชาชนตำบลบ้านค้อ จำนวน 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลโนนสัง มาดำเนินการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านของตนได้

  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่สามารถทําให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืนในด้านสาธารณสุข ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการช่วยเหลือผู้อื่นและปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้