เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
69661   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชุลีภรณ์ สระแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0892798717
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางลำขวัญ อ่อนพุทธา
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเยาวลักษณ์ แสนยา
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรพต เทพดู่
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศุภสวัสดิ์ เทพดู่
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสมพร ตอนทอง
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายยงยุทธ สาครขันธ์
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางหนูแดง มุจรินทร์
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภัทตา มูลสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุญมี จันทรโนนแซง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวิตรี สีลา
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภาวดี ทองอุทา
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทิศากร แห่หล้า
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนากร ศรีภูธร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิตยา ภูมิพนา
ตำแหน่ง :
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอนุสิทธิ์ เบ้านาค
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1