เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  725   คน
  สถิติทั้งหมด
  106543   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  กองการศึกษา

  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวชุลีภรณ์ สระแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 0892798717
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ว่าง
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเยาวลักษณ์ แสนยา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายบรรพต เทพดู่
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายศุภสวัสดิ์ เทพดู่
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสมพร ตอนทอง
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายยงยุทธ สาครขันธ์
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวภมรรัตน์ คำตา
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางหนูแดง มุจรินทร์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุภัทตา มูลสุวรรณ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางบุญมี จันทรโนนแซง
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวิตรี สีลา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวภาวดี ทองอุทา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวทิศากร แห่หล้า
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนากร ศรีภูธร
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักสันทนาการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอนุสิทธิ์ เบ้านาค
  ตำแหน่ง :
  นักการภารโรง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางทิพวรรณ ทุมโคตร
  ตำแหน่ง :
  แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ 1
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพิสมัย สุทธิแสน
  ตำแหน่ง :
  แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ 2
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1