เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
69662   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านค้อ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๓ อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 

ลงข่าว: 13/09/2566    20   46

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) พร้อมด้วย นายพนอม มุจรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา บุคลากรเทศบาล ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ นักโภชนาการชำนาญการ โรงพยาบาลโนนสัง และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านค้อ เพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และผู้ประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยจากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีอารมณ์แจ่มใส มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสม และเด็กปฐมวัยได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยทุกคน