เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  749   คน
  สถิติทั้งหมด
  106567   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ ๗, หมู่ ๘ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

  ลงข่าว: 05/07/2567    14   10

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

  นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ หมู่ 7 บ้านหนองนกเขียน (ช่วงเช้า) หมู่ 8 บ้านกุดแห่ (ช่วงบ่าย) ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับชุมชน ส่าวนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆเพื่อพิจารณาแลละบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(..2566-2570)