เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
E-Service
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
69662   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ 

ลงข่าว : 10/07/2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลบ้านค้อ ขอแจ้งให้เจ้าบ้านทุกหลังคาเรือนชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 รวมจำนวน 12 เดือน โดย เทศบาลตำบลบ้านค้อ จะออกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ในวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

    *หากไม่สามารถชำระภายในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ ในเวลาราชการเข้าชม : 88