เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  12   คน
  สถิติวันนี้
  724   คน
  สถิติทั้งหมด
  106542   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๙,๔,๑๐ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

  ลงข่าว: 09/07/2567    11   5

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 

  เทศบาลตำบลบ้านค้อ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านค้อ, หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ชัย (ช่วงเช้า) หมู่ที่ 4 บ้านกุดฉิม, หมู่ที่ 10 บ้านศรีวิไล (ช่วงบ่าย) ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านค้อร่วมกับชุมชน ส่าวนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆเพื่อพิจารณาแลละบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(..2566-2570)